ส่วนผสมต่างๆในกาแฟเจ้าสาว

1. ครีมเทียมจากถั่วเหลือง
ผลิตจากถั่วเหลืองซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ ได้คุณประโยชน์จากถั่วเหลือง
อร่อยได้โดยไม่มีไขมันทรานส

2. กาแฟสําเร็จรูป
ผลิตจากเมล็ดกาแฟพันธ์อาราบิก้า ผ่านกรรมวิธีผลิตแบบสเปรย์ดรายซึ่ง
มีการเพิ่มกลิ่นหอมจากกาแฟสายพันธุ์สเปน ทําให้กาแฟไบรด์ได้รสชาติ
กาแฟที่อร่อยและมีกลิ่นหอม 

3. คอลลาเจน
คือเส้นใยโปรตีนชนิดหนึ่ง เป็นองค์ประกอบหลักของผิวหนัง ขน และเส้นผม ช่วยทําให้
ผิวหนังคงความเต่งตึง ยืดหยุ่นเรียบเนียน และกระชับ อายุที่มากขึ ้น ความเครียด
พักผ่อนน้อย และปัจจัยบั่นทอนอื่นๆ ร่างกายจึงสังเคราะห์คอลลาเจนได้น้อยลง ทําให้
ผิวหนังหย่อนคล้อย เหี่ยวย่น ไม่เรียบเนียนและเกิดริ ้วรอยได
4. แอล-คาร์นิทีน
มีหน้าที่ลําเลียงกรดไขมันไปยังเซลต่างๆในร่างกายเพื่อเผาผลาญเป็นพลังงาน
ช่วยเสริมสร้างมวลกล้ามเนื ้อและเป็นสารสําคัญในการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื ้อ
ช่วยดึงไขมันไปใช้เป็นพลังงาน
5. สารสกัดจากเมล็ดกาแฟไม่คั่ว ( Green coffee beans extract )
• มีสาร chlorogenic acid ซึ่งมีฤทธิ์ลดการดูดซึมแป้งและนํ ้าตาลในทางเดิน
อาหาร จึงทําให้นํ ้าตาลในเลือดลดลง
• ลดการดูดซึมไขมันจากทางเดินอาหาร จึงลดการสะสมไขมันใหม่ในร่างกาย
• ช่วยเผาผลาญไขมัน
• คาเฟอีนในเมล็ดกาแฟช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเผาผลาญอาหาร
6. อินูลิน
อินูลินในไบรด์ ได้จากรากชิโครี่ ซึ่งเป็นพืชวงศ์เดียวกับแก่นตะวัน
อินูลินเป็นเส้นใยอาหารที่ละลายนํ ้าได้น้อย ไม่ถูกย่อยในระบบทางเดินอาหาร
และไม่ให้พลังงาน แต่จะถูกย่อยด้วยแบคทีเรียในลําไส้ใหญ่ มีคุณสมบัติเป็น
prebiotic ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย
* ลดการดูดซึมนํ้าตาลเข้าสู่กระแสเลือด
* ลดไขมันและโคเลสเตอรอล
* ป้องกันมะเร็งลําไส้
7. สารสกัดจากส้มแขก
สารสกัดส้มแขกมีสาร Hydroxycitric acid (HCA) ซึ่งมีคุณสมบัติในการขัดขวาง
การเปลี่ยนกลูโคสเป็นไขมัน จึงช่วยลดไขมันสะสมใหม่ และยังเร่งสลายไขมันเก่าที่สะสมอยู่
แล้วให้ลดลง
* ลดนํ้าหนัก และลดไขมันส่วนเกิน
* สกัดกั้นการเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตในอาหารเป็นไขมันสะสม แต่จะนําไปใช้เป็นพลังงานจึง
ทําให้ร่างกายไม่อ่อนเพลีย
* กระตุ้นให้ดึงไขมันสะสมออกมาใช้เป็นพลังงาน ทําให้นํ้าหนักค่อยๆลดลงช้าๆ ร่างกายจะ
ปรับสมดุลให้พอกับความต้องการใช้พลังงาน ดังนั้นเมื่อหยุดใช้จึงไม่มีการกลับมาอ้วนอีก
8. สารสกัดจากกระบองเพชร
สารสกัดกระบองเพชรพันธ์ Opuntia ficus indica มีสารฟลาโวนอยด์ช่วยต้าน
อนุมูลอิสระ และโพลีแซคคาไรด์ ซึ่งประกอบด้วยใยอาหารพิเศษ2ชนิดที่จะช่วยลดนํ้าหนัก
โดยได้รับการยืนยันจากนักวิทยาศาสตร์ว่าช่วยลดความหิวได้ถึง 40 - 60%
* ใยอาหารชนิดละลายนํ้าได้สูงโดยจะสร้างเจลดักจับเอนไซม์ไลเปสไม่ให้ย่อยไขมันและขับ
ออกเป็นกากอาหาร
* ใยอาหารชนิดไม่ละลายนํ้า ซึ่งจะดูดซับนํ้าได้ดี ช่วยลดความอยากอาหาร และดักจับ
ไขมันในกระเพาะอาหาร ทั้งยังช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นด้วย
9. สารสกัดจากถั่วขาว
สารสกัดถั่วขาวมีสาร Phaseolamin ช่วยขัดขวางการทํางานของเอนไซม์แอลฟ่ า อะ
ไมเลส ซึ่งเป็นตัวย่อยแป้ง ทําให้คาร์โบไฮเดรตที่บริโภคเข้าไปถูกเปลี่ยนเป็นนํ ้าตาลได้
น้อยลง แป้งที่กินเข้าไปส่วนใหญ่จึงถูกขับออกทางอุจจาระมากขึ ้น ทําให้ร่างกายได้รับ
พลังงานจากแป้งลดลง เมื่อพลังงานไม่เพียงพอ ร่างกายก็จะใช้พลังงานสํารองโดยดึง
ไขมันสะสมมาใช้เป็นพลังงานมากขึ ้นโดยไม่ส่งผลให้กล้ามเนื ้อลีบลงด้วย
10. สารสกัดโสม
สาร Ginsenosides ในโสมเป็นกลุ่มของสารประกอบ Saponin Glycosides
หลายชนิดซึ่งออกฤทธิ์แตกต่างกัน และมีสารประกอบที่ให้สรรพคุณที่ แตกต่างกันทั้ง 2 ด้าน
(หยินและหยาง) เมื่อโสมเข้าสู่ร่างกายก็จะเข้าไปทําการปรับภาวะความสมดุลในร่างกาย
โดยคุณสมบัติของสารสรรพคุณ ส่วนหนึ่งออกฤทธิ์ แต่อีกส่วนหนึ่งไม่ออกฤทธิ์ขึ้นอยู่กับ
สภาวะร่างกายของแต่ละคน เช่น คนที่มีภาวะความดันโลหิตสูง โสมจะทําหน้าที่ปรับความ
ดันให้สู่ภาวะปกติ ส่วนคนที่มีภาวะความดันตํ่า โสมจะทําหน้าที่ปรับสมดุลให้สู่ภาวะปกติ
เช่นกัน ด้วยคุณสมบัติ ดังกล่าว จึงทําให้โสมสามารถ ใช้บํารุง สุขภาพ ได้อย่างครอบจักรวาล
และ ทําให้โสมได้รับการขนานนามว่า คือ “ราชันย์แห่งมวล สมนุไพร”
11. แอล - กลูตามีน
กลูตามีนมีหน้าที่ช่วยเสริมสร้างและฟื ้นฟูกล้ามเนื ้อเพราะเป็นส่วนประกอบของโปรตีน
(เป็นกรดอะมิโนที่ใช้ในการสร้างโปรตีน) เนื่องจากเป็นสารที่สร้างขึ้นตามธรรมชาติใน
ร่างกายจึงปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียง กลูตามีนสะสมอยู่ในร่างกายที่กล้ามเนื้อและปอด
12. แมกนีเซียม
แมกนีเซียมช่วยแปลงอาหารไปเป็นพลังงาน ฉะนั้น หากร่างกายขาดแมกนีเซียม
การเผาผลาญไขมันก็จะเกิดปัญหา
• ช่วยในการเผาผลาญไขมันเป็นพลังงานและนําพลังงานไปใช้ได้
• ช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอล
• เป็นสารสําคัญที่ขาดไม่ได้ในการลดนํ ้าหนักให้ได้ผล
คนส่วนใหญ่ต้องการแมกนีเซียม 300 ถึง 400 มิลลิกรัมต่อวัน แต่นักกีฬาที่เหงื่อ
ออกมากอาจต้องใช้ประมาณ 500 ถึง 800 มิลลิกรัม
13. โครเมียมพิโคลิเนต (Chromium Picolinate)
• มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในขบวนการเผาผลาญนํ ้าตาลกลูโคส คาร์โบไฮเดรต และไขมัน
เพื่อให้ได้พลังงานไปหล่อเลี ้ยงส่วนต่างๆในร่างกาย
• ช่วยเสริมการทํางานของอินซูลินในร่างกาย ซึ่งมีหน้าที่ในการนํานํ ้าตาลกลูโคสใน
เลือดเข้าไปในเซลล์ เพื่อนําไปเปลี่ยนเป็นพลังงานสํารอง
• ช่วยควบคุมระดับนํ ้าตาลในเลือดให้เป็นปกติ
• ควบคุมระดับปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือด ช่วยเพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอลชนิด
HDL ซึ่งเป็นชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และลดการสร้าง LDL
14. ซูคราโลส
เป็นสารให้ความหวานแทนนํ ้าตาล มีความหวานสูงเป็น 600 เท่าของนํ ้าตาลทราย องค์การอาหารและยาของ
สหรัฐอเมริกา(USFDA) อนุญาติให้ใช้เป็นสารให้ความหวานทั่วไปได้
ซูคราโลสมีข้อดีคือ รสชาติดี คล้ายนํ ้าตาล ไม่มีรสขม ใช้ได้หลากหลาย ทนความร้อนในการหุงต้มและอบ
ปริมาณของซูคราโลส ที่สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยในคน เท่ากับ 15 มิลลิกรัม ต่อนํ้าหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน
15. สตีวิออล ไกลโคไซด์
เป็นสารสกัดบริสุทธิ์จากใบหญ้าหวานซึ่งให้ความหวานมากกว่านํ้าตาลถึง 300 เท่าโดยไม่ให้พลังงานจึงเหมาะที่จะ
ใช้เป็นสารให้ความหวานแทนนํ้าตาลอย่างปลอดภัยในผู้ที่ต้องการลดนํ้าหนัก